गोंडिते स्‍तुति पाटां

इद कम्माते पेनदा पाटां मंतां. सिराप गोंडितेन आयो, हिंदी, तेलुगु, माडिया, मराठी, इंग्‍लिसतेगुडा पाटां मंता. पाटां पाराहाटीं आनि डाउनलोड कियानाहाटीं इग्‍गे क्‍लिक कीम्टु.